Skriva Av Sig Är Inte Min Grej!

Jag tror att vissa menar på att dem skriver för att skriva av sig. Not a big fan of that! Säger inte att dem skall sluta göra det men jag tror att skriva skall vara kostruktivt och genomtänkt. Om man skriver spontant så behöver det inte betyda att man skriver av sig. Men det finns någon typ av konstruktiv sida som saknas i dem som säger att dem skriver av sig som jag stör mig på. Om jag är irriterad eller kränkt och vill komma till tals så går jag hellre till Gud med allt och frågar honom om hjälpa att tänka saktare och få tålamod och saktmod till och med.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

När Blev Det Roligt Att Gå Med En Skribentklubb?

Det är det några som undrar. Jag menar på att om du är läskunning så är du också skrikunnig. Det är något dem allra flesta kan ta vara på mycket mer. Det är varför man kan ställa den frågan om när det blev eller började bli roligt att bli med en skribentklubb.

Innehållet på den här sidan ämnar få dig och mig och andra att bli mer skrivande, författande med mera. Börja med att skriv små meddelanden som lovar ett brev eller annan text och håll ditt löfte. Få läsare och medskribenter om du kan tänkas bli road av det. Här kommer det att hända prylar för dig som vill förstå mer, inte bara veta mer.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

SkribentKlubb.se

Det behövs mer skribentklubbar där ute. Här är en sida som handlar om att starta skribentklubbar. Folk behöver komma till tals på konstruktiva och civiliserade sätt.

Folk kan skriva enkla brev och få gehör och reaktioner från andra som vill läsa och skriva för att kommunicera om viktiga frågor eller mer vardagliga spörsmål. Skrivandet behöver värderas högre som ett sätt att komma i kontakt och befästa meningsfulla kontakter och relationer.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

Länkar:

När Blev Det Roligt Att Gå Med I En Skribentklubb?